You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SHOWROOM TRẢI NGHIỆM TẠI NHẬT BẢN

♦ Hiện tại, Tập Đoàn có hơn 70 showroom trải nghiệm từ bắc tới nam (Vùng hokkaido tới vùng Okinawa).
♦ Hơn 50 Bệnh Viện lớn nhỏ đang sử dụng thiết bị SLG tại Khoa VLTL –P.HCN.
♦ Hơn 5 trung tâm dưỡng lão lớn tại Nhật.
♦ Sản phẩm xuất khẩu nhiều nước trên Thế giới.
♦ Một số hình ảnh showroom tại Nhật Bản: